Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2458
Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Dřínov a pokračování těžby štěrkopísku na výhradním ložisku Hostín 2
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/56;II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkDřínovDřínov
Středočeský krajMělníkHostín u VojkovicHostín u Vojkovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Oznamovatel: KAMENOLOMY ČR, s.r.o., Polanecká 849, 721 00 Ostrava
IČO oznamovatele: 49452011
Datum a čas posledních úprav: 22.08.2022 13:14
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
31.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 02.03.2022
Text dokumentace: STC2458_dokumentace.zip (28980 kB) - 27.01.2022 16:21:01
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC2458_infDokumentace.doc (75 kB) - 27.01.2022 16:21:01
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC2458_posudek.pdf (1669 kB) - 22.08.2022 13:14:14
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC2458_zaveryStan.pdf (809 kB) - 22.08.2022 13:14:48
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: