Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2267
Název záměru: Sanace a rekultivace dobývacího prostoru Kolín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínKolínKolín
Středočeský krajKolínStarý KolínStarý Kolín
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Oznamovatel: KAMENOLOMY ČR, s.r.o., Polanecká 849, 721 00 Ostrava
IČO oznamovatele: 49452011
Datum a čas posledních úprav: 24.03.2022 08:02
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 30.12.2019
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: STC2267_oznameni.zip (32537 kB) - 28.11.2019 10:25:52
Informace o oznámení: STC2267_infOznam.doc (67 kB) - 28.11.2019 10:26:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2020
Závěry zjišťovacího řízení: STC2267_zjistovaci.zip (1062 kB) - 29.04.2021 13:32:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 28.01.2022
Text dokumentace: STC2267_dokumentace.zip (49164 kB) - 22.12.2021 16:48:54
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC2267_infDokumentace.zip (605 kB) - 03.01.2022 16:50:53
Vrácení dokumentace: STC2267_vraceni.doc (81 kB) - 24.03.2022 08:01:48
STC2267_vraceni.pdf (516 kB) - 24.03.2022 08:02:41
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: