Záměry na území ČR
Kód záměru: STC335
Název záměru: Činnost prováděná hornickým způsobem v lokalitě Spomyšl
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkSpomyšlSpomyšl
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Oznamovatel: SAND - VM s.r.o., Praha 8
IČO oznamovatele: 27221857
Datum a čas posledních úprav: 22.12.2006 13:11
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC335_oznameni.pdf (2358 kB) - 07.09.2005 09:50:14
Informace o oznámení: STC335_infOznam.doc (92 kB) - 15.09.2005 10:03:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC335_zjistovaci.doc (148 kB) - 21.10.2005 10:52:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC335_dokumentace.pdf (14555 kB) - 17.05.2006 09:45:14
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC335_infDokumentace.doc (55 kB) - 06.06.2006 09:22:13
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ďuriš Miloslav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC335_posudek.doc (320 kB) - 16.10.2006 09:21:27
Informace o posudku: STC335_infPosudek.doc (55 kB) - 16.10.2006 09:21:28
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC335_inf1VP.doc (59 kB) - 31.10.2006 11:40:47
Zápis z 1. veřejného projednání: STC335_zapis1VP.doc (133 kB) - 22.11.2006 17:34:13
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC335_zaveryStan.doc (243 kB) - 22.12.2006 13:10:57
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoObvodní báňský úřad Kladno
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: