Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK292
Název záměru: Pokračování hornické činnosti v DP Měrunice a DP Měrunice I a činnost prováděná hornickým způsobem na nevýhradním ložisku Měrunice - východ
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceMěruniceMěrunice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2007 13:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BASALT s.r.o.
IČ oznamovatele: 44564368
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: ULK292_oznameni.pdf (11544 kB) - 23.01.2007 17:32:46
Informace o oznámení: ULK292_infOznam.doc (32 kB) - 26.01.2007 13:16:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.12.2007
Závěry zjišťovacího řízení: ULK292_zjistovaci.doc (115 kB) - 21.12.2007 17:16:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK292_infZjistovaci.doc (32 kB) - 21.12.2007 13:16:22
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýMostObvodní báňský úřad Most
ÚsteckýTepliceMěstský úřad Bílina
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: