Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK474
Název záměru: Objekt pro plnění a skladování pramenité vody a přemostění Jizery - Malá Skála
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/8.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajJablonec nad NisouMalá SkálaVranové I
Liberecký krajJablonec nad NisouMalá SkálaVranové II
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Oznamovatel: VESETA spol. s r.o.
IČO oznamovatele: 47535431
Datum a čas posledních úprav: 01.04.2021 08:05
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.02.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Průlom Jizery u Rakous
Text oznámení záměru: LBK474_oznameni.zip (14772 kB) - 24.02.2012 11:17:51
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: LBK474_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (1795 kB) - 20.02.2012 14:18:57
Informace o oznámení: LBK474_infOznam.pdf (123 kB) - 20.02.2012 14:18:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.04.2012
Závěry zjišťovacího řízení: LBK474_zjistovaci.docx (71 kB) - 13.04.2012 13:26:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýSemilyMěstský úřad Turnov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 30.09.2013
Text dokumentace: LBK474_dokumentace.zip (52973 kB) - 29.08.2013 13:22:33
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: LBK474_infDokumentace.pdf (119 kB) - 29.08.2013 13:32:17
Text vyhodnocení na Naturu 2000: LBK474_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (1744 kB) - 29.08.2013 13:22:33
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bauer Pavel Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2014
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: LBK474_posudek.zip (3127 kB) - 06.01.2014 14:30:01
Informace o posudku: LBK474_infPosudek.pdf (366 kB) - 06.01.2014 14:30:01
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
LBK474_inf1VP.pdf (366 kB) - 06.01.2014 14:34:56
Zápis z 1. veřejného projednání: LBK474_zapis1VP.zip (2135 kB) - 14.02.2014 10:32:54
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
28.03.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: LBK474_zaveryStan.pdf (2783 kB) - 28.03.2014 13:43:30
Prodloužení stanoviska: LBK474_prodlouzeniStan.pdf (698 kB) - 01.04.2021 08:05:38
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: