Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK296
Název záměru: Výstavba hotelu Krkonoše včetně napojení na inženýrské sítě a komunikaci, zpevněné plochy, parkovací plochy a sadové úpravy na p.p.č. 1028/277 k.ú. Harrachov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilyHarrachovHarrachov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.05.2008 08:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Aleš a Zuzana Adamcovi, Harrachov 101, 512 46 Harrachov
IČ oznamovatele: 13167162
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.04.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: LBK296_oznameni.pdf (9926 kB) - 01.04.2008 11:49:04
Informace o oznámení: LBK296_infOznam.rtf (926 kB) - 01.04.2008 11:49:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.05.2008
Závěry zjišťovacího řízení: LBK296_zjistovaci.rtf (1047 kB) - 09.05.2008 07:55:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýSemilyMěstský úřad Harrachov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: