Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA921
Název záměru: Prodloužení těžby v dobývacím prostoru Zadní Kopanina, Praha 13
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaZadní Kopanina
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 02.12.2014 16:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LB MINERALS, s.r.o., Horní Bříza 431, 330 12 Horní Bříza
IČ oznamovatele: 27994992
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 09.07.2014
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: PHA921_oznameni.zip (11732 kB) - 19.06.2014 12:08:48
Informace o oznámení: PHA921_infOznam.pdf (1883 kB) - 19.06.2014 12:51:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PHA921_zjistovaci.PDF (1739 kB) - 02.12.2014 16:12:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA921_infZjistovaci.PDF (125 kB) - 02.12.2014 16:12:34
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: