Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1645
Název záměru: II/329 Plaňany, obchvat - II. etapa
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínPlaňanyPlaňany
Středočeský krajKolínŽabonosyŽabonosy
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.05.2013 14:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany
IČ oznamovatele: 00235636
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 29.04.2013
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: STC1645_oznameni.zip (17702 kB) - 03.04.2013 15:43:14
Informace o oznámení: STC1645_infOznam.doc (92 kB) - 23.04.2013 10:01:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.05.2013
Závěry zjišťovacího řízení: STC1645_zjistovaci.doc (203 kB) - 07.05.2013 14:16:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1645_infZjistovaci.doc (82 kB) - 07.05.2013 14:16:42
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: