Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1037
Název záměru: Sanace a rekultivace vytěžených prostor pískovny Chudeřín I.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovChbanyChbany
Ústecký krajLounyNové SedloChudeřín
Poznámka: poptávka na zpracovatele posudku dokumentace probíhá do 22.8.2021 (viz web KÚ - https://www.kr-ustecky.cz/posuzovani-vlivu-eia-sea/d-1696065/p1=274125)
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o., Roztyly 3, 438 01 Chbany
IČO oznamovatele: 62739026
Datum a čas posledních úprav: 24.01.2022 10:37
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 30.11.2017
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: ULK1037_oznameni.zip (921 kB) - 08.01.2018 09:25:03
Informace o oznámení: ULK1037_infOznam.pdf (70 kB) - 01.11.2017 11:33:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2018
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1037_zjistovaci.zip (884 kB) - 04.01.2018 10:25:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.07.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 30.08.2021
Text dokumentace: ULK1037_dokumentace.pdf (3549 kB) - 20.07.2021 17:21:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: přílohy k dokumentaci
ULK1037_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (14257 kB) - 20.07.2021 17:23:08
Informace o dokumentaci: ULK1037_infDokumentace.pdf (80 kB) - 30.07.2021 08:32:04
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK1037_posudek.zip (2875 kB) - 24.01.2022 10:35:52
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
24.01.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK1037_zaveryStan.pdf (395 kB) - 24.01.2022 10:37:04
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: