Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1076
Název záměru: Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Zadní Kopanina a pokračování hornické činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaZadní Kopanina
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: LB MINERALS, s. r. o.
IČO oznamovatele: 27994929
Datum a čas posledních úprav: 12.11.2019 13:32
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 18.07.2018
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: PHA1076_oznameni.zip (26016 kB) - 18.06.2018 16:08:57
Informace o oznámení: PHA1076_infOznam.zip (315 kB) - 18.06.2018 16:08:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.09.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1076_zjistovaci.zip (3623 kB) - 27.09.2018 13:50:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 13.09.2019
Text dokumentace: PHA1076_dokumentace.zip (26687 kB) - 14.08.2019 10:17:05
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA1076_infDokumentace.zip (409 kB) - 14.08.2019 10:17:05
Vrácení dokumentace: PHA1076_vraceni.pdf (320 kB) - 12.11.2019 13:32:51
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: