Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2331
Název záměru: Zařízení pro úpravu stavebních odpadů Polní Voděrady - změna provozního řádu
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínPolní VoděradyPolní Voděrady
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.11.2020 13:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Dočkal CZ, s.r.o., Pplní Voděrady 6, 280 02 Polní Voděrady
IČ oznamovatele: 24715247
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 11.11.2020
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: STC2331_oznameni.zip (5431 kB) - 15.10.2020 13:53:01
Informace o oznámení: STC2331_infOznam.pdf (368 kB) - 12.10.2020 17:00:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: STC2331_zjistovaci.pdf (514 kB) - 18.11.2020 13:21:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: