Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK630
Název záměru: DODAVATELSKÝ PARK SOLNICE
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouSolniceSolnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.08.2012 12:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Czech Industrial Development s.r.o.
IČ oznamovatele: 28982428
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 29.07.2012
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: HKK630_oznameni.zip (20041 kB) - 09.07.2012 14:36:15
Informace o oznámení: HKK630_infOznam.pdf (182 kB) - 09.07.2012 14:36:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2012
Závěry zjišťovacího řízení: HKK630_zjistovaci.pdf (271 kB) - 07.08.2012 11:43:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení: HKK630_infZjistovaci.pdf (271 kB) - 07.08.2012 11:43:14
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: