Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA168
Název záměru: Hornická činnost v dobývacím prostoru Zbraslav IV na výhradních ložiscích štěrkopísku Lahovice a Lahovice I, Praha 16
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLahovice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaZbraslav
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: Kámen Zbraslav, spol. s r.o., Žitavského 1178, Praha 5 - Zbraslav
IČO oznamovatele: 45798222
Datum a čas posledních úprav: 27.11.2019 15:28
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA168_oznameni.pdf (6709 kB) - 05.01.2006 13:55:18
Informace o oznámení: PHA168_infOznam.pdf (141 kB) - 05.01.2006 13:55:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA168_zjistovaci.pdf (1686 kB) - 07.04.2006 12:05:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
02.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA168_dokumentace.zip (68790 kB) - 02.10.2008 07:59:40
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA168_infDokumentace.pdf (325 kB) - 02.10.2008 07:59:40
Vrácení dokumentace: PHA168_vraceni.pdf (1106 kB) - 11.04.2008 14:17:28
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Staněk Ivo RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA168_posudek.zip (5961 kB) - 03.03.2009 15:13:21
Informace o posudku: PHA168_infPosudek.pdf (314 kB) - 03.03.2009 15:13:21
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA168_zaveryStan.zip (8363 kB) - 29.07.2019 14:12:11
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: