Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2319
Název záměru: Zahloubení kamenolomu Votice na výhradním ložisku granodioritu v DP Martinice a na nevýhradním ložisku granodioritu Beztahov - vršky
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovVoticeBeztahov
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.10.2020 09:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZAPA beton, a.s.
IČ oznamovatele: 25137026
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 14.09.2020
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC2319_oznameni.zip (13693 kB) - 11.08.2020 08:56:41
Informace o oznámení: STC2319_infOznam.pdf (458 kB) - 14.08.2020 09:11:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.09.2020
Závěry zjišťovacího řízení: STC2319_zjistovaci.pdf (726 kB) - 06.10.2020 09:56:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: