Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4007
Název záměru: Rozšíření DP Vackov I, pokračování hornické činnosti na ložisku Vackov
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebLubyDolní Luby
Karlovarský krajChebPlesnáVackov
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 09.02.2004 13:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KEMAT s.r.o., Skalná 270, PSČ 351 34, okr.Cheb
IČ oznamovatele: 18234453
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV4007_oznameni.pdf (295 kB) - 27.06.2003 11:39:45
Informace o oznámení: OV4007_infOznam.doc (37 kB) - 19.06.2003 11:56:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4007_zjistovaci.doc (31 kB) - 19.08.2003 13:19:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4007_posudek.doc (305 kB) - 30.10.2003 13:57:46
Informace o posudku: OV4007_infPosudek.doc (34 kB) - 30.10.2003 13:57:49
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4007_inf1VP.doc (34 kB) - 10.12.2003 11:45:53
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4007_zapis1VP.doc (55 kB) - 15.12.2003 11:31:22
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4007_zaveryStan.doc (125 kB) - 09.02.2004 13:26:27
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: