Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1934
Název záměru: Těžba štěrkopísku - Písková Lhota 2
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkPísková LhotaPísková Lhota u Poděbrad
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.04.2016 16:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZAPA beton a.s., Vídeňská 495, 142 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 25137026
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: STC1934_oznameni.zip (3451 kB) - 21.10.2015 10:26:12
Informace o oznámení: STC1934_infOznam.docx (43 kB) - 22.10.2015 10:44:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 07.04.2016
Závěry zjišťovacího řízení: STC1934_zjistovaci.zip (2000 kB) - 07.04.2016 16:07:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Odvolání proti Rozhodnutí - MŽP OVSS I. vydal dne 7.4.2016 pod č.j.: 254/500/16, 7281/ENV/16 rozhodnutí proti odvolání, ve kterém potvrdil vydané Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení