Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7018
Název záměru: Rozšíření dobývacího prostoru Hrušovany u Brna II a následné pokračování těžby živcové suroviny a štěrkopísku
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovHrušovany u BrnaHrušovany u Brna
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 27.11.2018 14:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRO Brno-Tuřany, a.s., Dvorecká 363/31, 620 00 Brno
IČ oznamovatele: 47912961
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7018_oznameni.pdf (4211 kB) - 30.12.2004 10:59:24
Informace o oznámení: OV7018_infOznam.doc (42 kB) - 30.12.2004 10:59:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV7018_zjistovaci.doc (38 kB) - 23.02.2005 12:48:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Drobníčková Hana RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7018_posudek.doc (302 kB) - 06.05.2005 10:03:44
Informace o posudku: OV7018_infPosudek.doc (41 kB) - 06.05.2005 10:03:45
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV7018_inf1VP.doc (41 kB) - 06.05.2005 10:05:12
Zápis z 1. veřejného projednání: OV7018_zapis1VP.doc (64 kB) - 22.06.2005 14:15:25
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV7018_zaveryStan.zip (561 kB) - 12.01.2018 10:00:27
Prodloužení stanoviska: OV7018_prodlouzeniStan.pdf (282 kB) - 27.11.2018 14:36:02
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: