Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK887
Název záměru: Zahloubení kamenolomu Zdechovice a dotěžení bilančních zásob
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceChvaleticeChvaletice
Pardubický krajPardubiceZdechoviceZdechovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.02.2021 10:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kamenolomy ČR s.r.o., Polanecká 849, 721 00 Ostrava – Svinov
IČ oznamovatele: 49452011
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.12.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 16.01.2021
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: PAK887_oznameni.zip (27033 kB) - 22.12.2020 12:18:34
Informace o oznámení: PAK887_infOznam.pdf (200 kB) - 16.12.2020 10:09:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.02.2021
Datum nabytí právní moci: 04.03.2021
Závěry zjišťovacího řízení: PAK887_zjistovaci.zip (1362 kB) - 01.02.2021 10:27:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýPardubiceMěstský úřad Přelouč
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: