Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4031
Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Bohušovice nad Ohří
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV4031_duvodyUkonceni.pdf (174 kB) - 05.02.2018 11:37:06
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceBohušovice nad OhříBohušovice nad Ohří
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 05.02.2018 11:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Labské štěrkopísky a beton s.r.o., Bohušovice nad Ohří
IČ oznamovatele: 64053440
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV4031_oznameni.pdf (5149 kB) - 24.03.2005 15:13:08
Informace o oznámení: OV4031_infOznam.doc (35 kB) - 24.03.2005 15:08:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4031_zjistovaci.doc (32 kB) - 02.06.2005 08:01:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: