Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK499
Název záměru: Pokračování v hornické činnosti v DP Nová Ves u Křižovatky I.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebKřižovatkaNová Ves u Křižovatky
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.01.2016 14:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LB MINERALS s. r. o., Tovární 431, 330 12 Horní Bříza
IČ oznamovatele: 27994929
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 20.12.2015
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: KVK499_oznameni.zip (6668 kB) - 13.01.2016 09:58:16
Informace o oznámení: KVK499_infOznam.doc (54 kB) - 30.11.2015 14:09:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2016
Datum nabytí právní moci: 16.02.2016
Závěry zjišťovacího řízení: KVK499_zjistovaci.zip (2291 kB) - 14.01.2016 14:23:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: