Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1898
Název záměru: Výrobna betonových dílců a výrobna betonových směsí BERGER beton, závod Litice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/41
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňValcha
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.05.2019 10:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BERGER BETON spol. s r.o., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 41938658
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.04.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 06.05.2019
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: PLK1898_oznameni.zip (16723 kB) - 04.04.2019 09:43:16
Informace o oznámení: PLK1898_infOznam.pdf (593 kB) - 05.04.2019 10:38:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.05.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1898_zjistovaci.zip (3886 kB) - 21.05.2019 10:23:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1898_infZjistovaci.pdf (343 kB) - 21.05.2019 10:23:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýPlzeň-městoMagistrát města Plzně
PlzeňskýPlzeň-městoÚřad městského obvodu Plzeň 3
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: