Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1554
Název záměru: Vědecko-technický park HPH Kutná Hora
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.13
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraKutná HoraKutná Hora
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.08.2012 09:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HPH, spol.s r.o., 284 01 Kutná Hora, Čáslavská 126, P.O.Box 112
IČ oznamovatele: 62957473
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.06.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 10.07.2012
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: STC1554_oznameni.zip (10379 kB) - 11.06.2012 12:47:46
Informace o oznámení: STC1554_infOznam.doc (85 kB) - 13.06.2012 10:37:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.07.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1554_zjistovaci.doc (208 kB) - 18.07.2012 07:37:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1554_infZjistovaci.doc (63 kB) - 02.08.2012 08:04:07
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: