Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK731
Název záměru: Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládání s prachovým uhlím včetně zrušení skládky mourů
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceBílinaChudeřice u Bíliny
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.09.2011 10:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
IČ oznamovatele: 49901982
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Rous Jiří Ing.
Text oznámení záměru: ULK731_oznameni.zip (16019 kB) - 15.06.2011 07:31:55
Informace o oznámení: ULK731_infOznam.doc (40 kB) - 27.06.2011 13:15:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.09.2011
Závěry zjišťovacího řízení: ULK731_zjistovaci.doc (93 kB) - 02.09.2011 09:05:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýTepliceMěstský úřad Bílina
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: