Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK633
Název záměru: Výstavba HTÚ a tvarování prostoru pro následné rekultivace-oblast jižně o MM Jana
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceLedviceLedvice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.06.2010 10:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Severočeské doly a.s., B. Němcové 5359, 430 01 Chomutov
IČ oznamovatele: 49901982
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Rous Jiří Ing.
Text oznámení záměru: ULK633_oznameni.pdf (4760 kB) - 10.05.2010 11:29:05
Informace o oznámení: ULK633_infOznam.doc (39 kB) - 10.05.2010 11:29:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2010
Závěry zjišťovacího řízení: ULK633_zjistovaci.doc (108 kB) - 28.06.2010 09:17:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: