Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4065
Název záměru: Modernizace výroby elektrické energie, Komořany
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostMostKomořany u Mostu
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 18.02.2008 13:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: United Energy právní nástupce, a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany
IČ oznamovatele: 27309959
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Rous Jiří Ing.
Text oznámení záměru: OV4065_oznameni.pdf (1538 kB) - 24.08.2007 11:05:48
Informace o oznámení: OV4065_infOznam.doc (38 kB) - 24.08.2007 11:05:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2007
Závěry zjišťovacího řízení: OV4065_zjistovaci.doc (33 kB) - 26.09.2007 13:48:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4065_posudek.doc (1308 kB) - 15.11.2007 11:43:47
Informace o posudku: OV4065_infPosudek.doc (39 kB) - 15.11.2007 11:48:32
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
14.12.2007
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4065_inf1VP.doc (33 kB) - 06.12.2007 12:30:24
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4065_zapis1VP.doc (48 kB) - 18.01.2008 15:24:08
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4065_zaveryStan.doc (155 kB) - 18.02.2008 13:01:40
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: