Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK800
Název záměru: Petrohrad - obalovna živičných směsí
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyPetrohradPetrohrad
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.09.2013 09:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ekostavby Louny s.r.o.
IČ oznamovatele: 10442481
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Rous Jiří Ing.
Text oznámení záměru: ULK800_oznameni.zip (76990 kB) - 06.08.2012 08:06:49
Informace o oznámení: ULK800_infOznam.doc (40 kB) - 06.08.2012 13:40:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2012
Závěry zjišťovacího řízení: ULK800_zjistovaci.doc (111 kB) - 02.10.2012 12:07:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK800_infZjistovaci.doc (40 kB) - 03.10.2012 13:40:20
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rous Jiří Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace: ULK800_prepracovana.zip (2283 kB) - 10.04.2013 10:41:18
ULK800_prepracovana.zip (2216 kB) - 24.04.2013 14:22:09
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuk Richard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK800_posudek.pdf (2314 kB) - 10.04.2013 10:38:14
Informace o posudku: ULK800_infPosudek.doc (40 kB) - 10.04.2013 10:38:14
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK800_inf1VP.doc (44 kB) - 20.05.2013 13:45:49
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK800_zapis1VP.doc (76 kB) - 19.06.2013 13:30:16
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
05.09.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK800_zaveryStan.doc (182 kB) - 05.09.2013 09:49:08
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: