Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK867
Název záměru: Terénní úpravy Komořany II.část
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: ULK867_duvodyUkonceni.pdf (140 kB) - 02.05.2018 13:29:38
Zařazení: II/1.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostMostErvěnice
Ústecký krajMostMostMost I
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.05.2018 13:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: United Energy a.s., Teplárenská 2, Most - Komořany, 434 03 Most 3
IČ oznamovatele: 27309959
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 10.11.2013
Zpracovatel oznámení: Rous Jiří Ing.
Text oznámení záměru: ULK867_oznameni.zip (11813 kB) - 30.10.2013 07:56:34
Informace o oznámení: ULK867_infOznam.pdf (30 kB) - 22.10.2013 09:08:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.12.2013
Závěry zjišťovacího řízení: ULK867_zjistovaci.zip (1007 kB) - 09.12.2013 08:53:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK867_infZjistovaci.pdf (30 kB) - 06.12.2013 08:18:34
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: