Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1706
Název záměru: R4 Skalka - křižovatka II/118 - připojení obce Dubenec
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramDrásovDrásov u Příbramě
Středočeský krajPříbramDubenecDubenec u Příbramě
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.12.2013 08:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŘSD ČR, správa České Budějovice, Lidická tř. 49/110, 370 44 České Budějovice
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 24.11.2013
Zpracovatel oznámení: Rous Jiří Ing.
Text oznámení záměru: STC1706_oznameni.zip (5346 kB) - 29.10.2013 10:53:10
Informace o oznámení: STC1706_infOznam.doc (80 kB) - 12.11.2013 13:37:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.12.2013
Závěry zjišťovacího řízení: STC1706_zjistovaci.doc (117 kB) - 06.12.2013 08:59:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1706_infZjistovaci.doc (64 kB) - 06.12.2013 08:59:24
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: