Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK608
Název záměru: Větrné elektrárny Hora Svatého Šebestiána - Křimov.
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: ULK608_duvodyUkonceni.pdf (226 kB) - 30.09.2010 08:26:37
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovHora Svatého ŠebestiánaHora Svatého Šebestiána
Ústecký krajChomutovHora Svatého ŠebestiánaNová Ves u Křimova
Ústecký krajChomutovKřimovMenhartice u Křimova
Ústecký krajChomutovKřimovStráž u Křimova
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.09.2010 09:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DROBIL - ENERGO s.r.o., Harantova 18, 301 32 Plzeň
IČ oznamovatele: 64834484
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Rous Jiří Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Novodomské rašeliniště - Kovářská
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK608_oznameni.pdf (29844 kB) - 28.12.2009 13:23:18
Informace o oznámení: ULK608_infOznam.doc (39 kB) - 30.12.2009 09:47:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.02.2010
Závěry zjišťovacího řízení: ULK608_zjistovaci.doc (82 kB) - 23.02.2010 08:49:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: