Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK365
Název záměru: Větrný park Malý Háj
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostHora Svaté KateřinyMalý Háj
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.01.2009 13:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Terén Design s.r.o., Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
IČ oznamovatele: 25449001
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Rous Jiří Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Novodomské rašeliniště - Kovářská
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK365_oznameni.pdf (17831 kB) - 06.09.2007 08:54:57
Informace o oznámení: ULK365_infOznam.doc (27 kB) - 06.09.2007 08:54:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ULK365_zjistovaci.doc (64 kB) - 30.10.2007 12:05:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rous Jiří Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK365_dokumentace.pdf (979 kB) - 11.03.2008 07:36:03
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK365_infDokumentace.doc (30 kB) - 11.03.2008 07:36:03
Text vyhodnocení na Naturu 2000: ULK365_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (17952 kB) - 11.03.2008 07:36:31
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK365_posudek.pdf (1951 kB) - 16.07.2008 14:03:49
Informace o posudku: ULK365_infPosudek.doc (28 kB) - 22.07.2008 06:29:35
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK365_inf1VP.doc (51 kB) - 08.08.2008 11:35:23
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK365_zapis1VP.doc (94 kB) - 14.11.2008 08:03:44
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.01.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK365_zaveryStan.pdf (1087 kB) - 23.01.2009 13:13:58
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: