Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK502
Název záměru: Středisko stavební výrovy v k.ú. Český Dub - Klebrda
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: LBK502_duvodyUkonceni.pdf (303 kB) - 05.01.2018 12:47:47
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecČeský DubČeský Dub
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2018 12:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vodohospodářské stavby s.r.o.
IČ oznamovatele: 40233308
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Rous Jiří Ing.
Text oznámení záměru: LBK502_oznameni.zip (26316 kB) - 29.08.2012 11:26:54
Informace o oznámení: LBK502_infOznam.doc (65 kB) - 29.08.2012 11:06:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2012
Závěry zjišťovacího řízení: LBK502_zjistovaci.docx (74 kB) - 04.10.2012 11:35:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: