Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP151
Název záměru: Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010 - 2030
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostBraňanyBraňany
Ústecký krajMostMariánské RadčiceLibkovice u Mostu
Ústecký krajMostMariánské RadčiceMariánské Radčice
Ústecký krajMostMostKonobrže
Ústecký krajMostMostPařidla
Ústecký krajTepliceBílinaBílina
Ústecký krajTepliceBílinaBřešťany
Ústecký krajTepliceBílinaBřežánky
Ústecký krajTepliceBílinaChudeřice u Bíliny
Ústecký krajTepliceBílinaJenišův Újezd
Ústecký krajTepliceDuchcovDuchcov
Ústecký krajTepliceDuchcovHrdlovka
Ústecký krajTepliceDuchcovLiptice
Ústecký krajTepliceHrobčiceDřínek
Ústecký krajTepliceHrobčiceHetov
Ústecký krajTepliceHrobčiceRadovesice u Bíliny
Ústecký krajTepliceKostomlaty pod MilešovkouKostomlaty pod Milešovkou
Ústecký krajTepliceLedviceLedvice
Ústecký krajTepliceOsekHrdlovka-Nový Dvůr
Ústecký krajTepliceOsekOsek u Duchcova
Ústecký krajTepliceSvětecChotovenka
Ústecký krajTepliceSvětecChotějovice
Ústecký krajTepliceSvětecSvětec
Ústecký krajTepliceSvětecŠtrbice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 10.08.2010 09:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Severočeské doly, a. s., Chomutov, B. Němcové 5359, 430 01 Chomutov
IČ oznamovatele: 49901982
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Rous Jiří Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP151_oznameni.zip (44115 kB) - 18.01.2007 15:00:31
Informace o oznámení: MZP151_infOznam.pdf (542 kB) - 18.01.2007 15:00:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP151_zjistovaci.pdf (6688 kB) - 13.03.2007 09:21:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rous Jiří Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP151_dokumentace.zip (65381 kB) - 18.09.2009 11:06:52
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP151_infDokumentace.PDF (179 kB) - 18.09.2009 11:06:52
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.05.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP151_posudek.zip (60661 kB) - 14.05.2010 08:55:55
Informace o posudku: MZP151_infPosudek.pdf (65 kB) - 14.05.2010 08:55:55
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
26.05.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP151_inf1VP.pdf (61 kB) - 25.05.2010 11:00:38
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP151_zapis1VP.pdf (114 kB) - 10.08.2010 08:19:59
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
16.08.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP151_zaveryStan.pdf (2745 kB) - 10.08.2010 08:22:35
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Oznámení záměru bylo předloženo a ve zjišťovacím řízení posuzováno pod názvem "Lom Bílina – plán otvírky, přípravy a dobývání na období 2008 – 2030"