Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK734
Název záměru: Průmyslový park Jirkov
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovJirkovJirkov
Ústecký krajChomutovVrskmaňKyjice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.01.2016 11:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lettenmayer a Partner, s.r.o., Zámecká 2, 250 90 Jirny u Prahy
IČ oznamovatele: 49685775
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Talavašek Josef Ing.
Text oznámení záměru: ULK734_oznameni.zip (2307 kB) - 30.06.2011 08:58:33
Informace o oznámení: ULK734_infOznam.doc (40 kB) - 11.07.2011 10:55:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.08.2011
Závěry zjišťovacího řízení: ULK734_zjistovaci.pdf (2512 kB) - 22.08.2011 12:21:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hosnedl Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 08.08.2015
Text dokumentace: ULK734_dokumentace.pdf (21780 kB) - 02.07.2015 14:59:21
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Hluková studie
ULK734_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (3540 kB) - 02.07.2015 15:00:00
Rozptylová studie
ULK734_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (3069 kB) - 02.07.2015 15:00:25
Geologický a hydrogeologický průzkum
ULK734_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (5085 kB) - 02.07.2015 15:00:58
Geologický průzkum
ULK734_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (7998 kB) - 02.07.2015 15:03:03
Geologický průzkum
ULK734_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (7998 kB) - 02.07.2015 15:03:31
Hydrologická studie
ULK734_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (1521 kB) - 02.07.2015 15:04:31
Dendrologie
ULK734_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (5240 kB) - 02.07.2015 15:05:19
Přírodovědný průzkum
ULK734_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (4064 kB) - 02.07.2015 15:05:44
Biologické hodnocení
ULK734_prilohaDokumentaceDOC_9.pdf (2973 kB) - 02.07.2015 15:07:02
Krajinný ráz
ULK734_prilohaDokumentaceDOC_10.pdf (56520 kB) - 02.07.2015 15:09:35
Grafická a dokladová část
ULK734_prilohaDokumentaceDOC_11.zip (7150 kB) - 02.07.2015 15:10:48
Informace o dokumentaci: ULK734_infDokumentace.pdf (133 kB) - 09.07.2015 10:54:18
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Konopásek Václav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 14.11.2015
Text posudku: ULK734_posudek.zip (2094 kB) - 05.10.2015 15:15:01
Informace o posudku: ULK734_infPosudek.pdf (132 kB) - 27.10.2015 10:38:15
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK734_zaveryStan.zip (2507 kB) - 06.01.2016 11:28:54
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: