Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1278
Název záměru: Jezdecký areál Kamenný dvůr
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.8;II/10.13
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramBuková u PříbraměBuková u Příbramě
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.08.2010 12:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Horse park kamený dvůr, a.s.
IČ oznamovatele: 28865103
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hosnedl Petr Ing.
Text oznámení záměru: STC1278_oznameni.pdf (1282 kB) - 01.07.2010 08:23:28
Informace o oznámení: STC1278_infOznam.doc (94 kB) - 09.07.2010 09:41:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2010
Závěry zjišťovacího řízení: STC1278_zjistovaci.doc (123 kB) - 05.08.2010 11:38:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: