Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK449
Název záměru: Logistický areál Karlovy Vary - Hory II
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryHoryHory u Jenišova
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.04.2021 09:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lettenmayer & Partner, s.r.o., Zámecká 2, 250 90 Jirny
IČ oznamovatele: 49685775
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Čepelík Jan Mgr.
Text oznámení záměru: KVK449_oznameni.pdf (4455 kB) - 27.02.2012 14:42:01
Informace o oznámení: KVK449_infOznam.doc (52 kB) - 27.02.2012 14:42:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.03.2012
Závěry zjišťovacího řízení: KVK449_zjistovaci.pdf (367 kB) - 04.04.2012 12:19:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Čepelík Jan Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
02.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 05.05.2013
Text dokumentace: KVK449_dokumentace.pdf (5028 kB) - 29.03.2013 12:38:21
Text přepracované/doplněné dokumentace: KVK449_prepracovana.pdf (32043 kB) - 29.03.2013 12:38:21
Přílohy k dokumentaci: přiloha
KVK449_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (32043 kB) - 29.03.2013 12:38:21
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hosnedl Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 24.10.2013
Text posudku: KVK449_posudek.pdf (7600 kB) - 23.09.2013 13:38:25
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
16.10.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
KVK449_inf1VP.doc (50 kB) - 16.10.2013 08:18:20
Zápis z 1. veřejného projednání: KVK449_zapis1VP.pdf (141 kB) - 01.11.2013 13:58:40
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: KVK449_zaveryStan.zip (23526 kB) - 26.11.2013 08:28:48
Prodloužení stanoviska: KVK449_prodlouzeniStan.pdf (194 kB) - 09.04.2021 09:36:52
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: