Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK695
Název záměru: Logistický areál KAREKA
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemChlumecČeský Újezd
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.05.2019 09:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kareka reality, s.r.o., Textilní 2516/6, 400 01 Ústí nad Labem
IČ oznamovatele: 27341305
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: ULK695_oznameni.pdf (35155 kB) - 03.01.2011 15:57:06
Informace o oznámení: ULK695_infOznam.pdf (403 kB) - 14.02.2011 15:27:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.03.2011
Závěry zjišťovacího řízení: ULK695_zjistovaci.pdf (3018 kB) - 08.03.2011 09:40:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Přílepek Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK695_dokumentace.pdf (58179 kB) - 16.11.2011 14:43:48
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: fotodokumentace + vliv na krajinný ráz
ULK695_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (14228 kB) - 08.09.2014 10:57:48
hluková studie
ULK695_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (18202 kB) - 08.09.2014 11:00:32
hydrogeologický průzkum
ULK695_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (7152 kB) - 08.09.2014 11:20:42
mapa areálu
ULK695_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (460 kB) - 08.09.2014 11:23:17
mapové přílohy
ULK695_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (2331 kB) - 08.09.2014 11:23:51
autorizované měření hluku
ULK695_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (5021 kB) - 08.09.2014 11:24:25
rozptylová studie 1.část
ULK695_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (10990 kB) - 08.09.2014 11:25:10
rozptylová studie 2. část
ULK695_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (13784 kB) - 08.09.2014 11:25:57
stanovisko policie ČR
ULK695_prilohaDokumentaceDOC_9.pdf (1140 kB) - 08.09.2014 11:26:29
Informace o dokumentaci: ULK695_infDokumentace.pdf (354 kB) - 22.11.2011 11:45:50
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hosnedl Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 19.05.2012
Text posudku: ULK695_posudek.zip (11185 kB) - 17.04.2012 08:24:04
Informace o posudku: ULK695_infPosudek.pdf (358 kB) - 20.04.2012 08:25:46
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
09.05.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK695_inf1VP.pdf (333 kB) - 09.05.2012 11:44:53
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK695_zapis1VP.pdf (52 kB) - 11.06.2012 10:03:49
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.08.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK695_zaveryStan.zip (511 kB) - 17.10.2016 09:01:02
Prodloužení stanoviska: ULK695_prodlouzeniStan.pdf (426 kB) - 24.05.2019 09:48:24
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýÚstí nad LabemMagistrát města Ústí nad Labem
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: