Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1814
Název záměru: Podniková ČSPH firmy 3K Značky s.r.o.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraKutná HoraKutná Hora
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.10.2014 14:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, Říčany
IČ oznamovatele: 25056271
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 29.09.2014
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: STC1814_oznameni.zip (11264 kB) - 09.09.2014 11:24:05
Informace o oznámení: STC1814_infOznam.doc (57 kB) - 11.09.2014 09:06:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.10.2014
Závěry zjišťovacího řízení: STC1814_zjistovaci.doc (116 kB) - 24.10.2014 14:25:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1814_infZjistovaci.doc (57 kB) - 24.10.2014 14:25:21
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: