Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA814
Název záměru: Čerpací stanice pohonných hmot Šeberov, Praha-Šeberov
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaŠeberov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 05.09.2012 09:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: D plus projektová a inženýrská a.s.
IČ oznamovatele: 26760312
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 09.05.2012
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA814_oznameni.zip (10871 kB) - 18.04.2012 13:44:18
Informace o oznámení: PHA814_infOznam.pdf (438 kB) - 18.04.2012 13:44:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.09.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PHA814_zjistovaci.pdf (4113 kB) - 05.09.2012 08:37:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA814_infZjistovaci.pdf (316 kB) - 05.09.2012 08:37:14
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 11
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: