Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4173
Název záměru: ROS Czech s.r.o., Most - rozšiřování výroby
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostMostMost II
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2018 14:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ros Czech s.r.o., V Luhu 3338, 434 01 Most
IČ oznamovatele: 27405541
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 31.01.2018
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: OV4173_oznameni.zip (48523 kB) - 24.11.2017 12:53:28
Informace o oznámení: OV4173_infOznam.pdf (255 kB) - 30.11.2017 10:16:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.01.2018
Závěry zjišťovacího řízení: OV4173_zjistovaci.zip (526 kB) - 05.01.2018 14:41:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4173_infZjistovaci.pdf (114 kB) - 05.01.2018 14:39:37
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: