Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA990
Název záměru: Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 19 (revize projektu Intenzifikace ČOV, Praha 19)
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/1.9
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKbely
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaSatalice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVinoř
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 25.04.2018 18:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 11001 Praha 1
IČ oznamovatele: 00064581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.11.2015
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: PHA990_oznameni.zip (93227 kB) - 02.11.2015 15:13:58
Informace o oznámení: PHA990_infOznam.pdf (2216 kB) - 02.11.2015 15:13:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PHA990_zjistovaci.zip (2313 kB) - 27.01.2016 11:04:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 19
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 19
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 13.10.2017
Text dokumentace: PHA990_dokumentace.zip (34107 kB) - 13.09.2017 11:06:09
Text přepracované/doplněné dokumentace: PHA990_prepracovana.zip (33933 kB) - 01.12.2017 11:03:23
Informace o dokumentaci: PHA990_infDokumentace.zip (313 kB) - 01.12.2017 11:03:23
Vrácení dokumentace: PHA990_vraceni.pdf (330 kB) - 14.11.2017 13:03:04
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA990_posudek.pdf (824 kB) - 25.04.2018 18:15:56
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA990_inf1VP.pdf (331 kB) - 21.02.2018 16:52:39
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA990_zapis1VP.pdf (762 kB) - 25.04.2018 18:05:20
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
25.04.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA990_zaveryStan.pdf (471 kB) - 25.04.2018 18:06:30
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 19
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: