Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA859
Název záměru: Obchodní zařízení Strakonická, k. ú. Malá Chuchle a k. ú. Velká Chuchle, Praha-Velká Chuchle
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMalá Chuchle
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVelká Chuchle
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 28.06.2013 13:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BOMART spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 25091905
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 16.05.2013
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA859_oznameni.zip (83177 kB) - 26.04.2013 09:40:42
Informace o oznámení: PHA859_infOznam.pdf (1607 kB) - 26.04.2013 09:40:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA859_zjistovaci.PDF (2616 kB) - 28.06.2013 13:10:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA859_infZjistovaci.pdf (704 kB) - 28.06.2013 13:41:42
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: