Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA756
Název záměru: SAKURA PROJEKT, Praha 10, k. ú. Strašnice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaStrašnice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 02.04.2012 13:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MORIAN s.r.o.
IČ oznamovatele: 27934942
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: PHA756_oznameni.zip (2764 kB) - 17.12.2010 07:42:02
Informace o oznámení: PHA756_infOznam.pdf (71 kB) - 17.12.2010 07:42:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.05.2011
Závěry zjišťovacího řízení: PHA756_zjistovaci.pdf (12363 kB) - 30.05.2011 15:40:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Král Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.08.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA756_dokumentace.zip (78669 kB) - 25.08.2011 12:32:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA756_infDokumentace.pdf (70 kB) - 25.08.2011 12:32:57
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pízová Naděžda RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA756_posudek.pdf (953 kB) - 16.11.2011 17:03:15
Informace o posudku: PHA756_infPosudek.pdf (117 kB) - 16.11.2011 17:03:16
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.04.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA756_zaveryStan.PDF (1807 kB) - 02.04.2012 12:24:11
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 10
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: