Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC1046
Název záměru: Apartmán hotel Černé Údolí
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní: Ne
Důvody ukončení záměru: JHC1046_duvodyUkonceni.pdf (97 kB) - 21.12.2022 13:11:33
Zařazení: II/116
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovBenešov nad ČernouVelký Jindřichov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2022 13:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JOSEF s.r.o.
IČ oznamovatele: 05639166
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 09.12.2022
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: JHC1046_oznameni.zip (45340 kB) - 09.11.2022 15:08:01
Informace o oznámení: JHC1046_infOznam.pdf (119 kB) - 09.11.2022 15:08:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: