Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP464
Název záměru: Navýšení kapacity výroby patního lanka a výroba ocelového kordu
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyStaňkoviceStaňkovice u Žatce
Ústecký krajLounyVelemyšlevesMinice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 11.01.2017 13:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Tebodin Czech Republic, s.r.o.
IČ oznamovatele: 44264186
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Král Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 07.07.2016
Text dokumentace: MZP464_dokumentace.zip (35900 kB) - 01.02.2016 11:18:47
Text přepracované/doplněné dokumentace: MZP464_prepracovana.zip (36191 kB) - 07.06.2016 10:36:56
Informace o dokumentaci: MZP464_infDokumentace.zip (364 kB) - 07.06.2016 10:44:57
Vrácení dokumentace: MZP464_vraceni.zip (2157 kB) - 04.04.2016 09:11:31
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 14.10.2016
Text posudku: MZP464_posudek.zip (3759 kB) - 12.09.2016 13:37:00
Informace o posudku: MZP464_infPosudek.pdf (198 kB) - 12.09.2016 13:37:00
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.01.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP464_zaveryStan.pdf (417 kB) - 11.01.2017 13:32:06
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: