Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA970
Název záměru: Bytový a administrativní komplex Krejcárek, veřejný park a revitalizace uličního parteru, při ul. Novovysočanská, k.ú. Libeň, Praha 9
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 25.06.2015 13:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BISTROFF a Johnson a.s., pod Lesem 2195/15, 143 00 Praha
IČ oznamovatele: 64650944
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 20.04.2015
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA970_oznameni.zip (236044 kB) - 31.03.2015 16:28:36
Informace o oznámení: PHA970_infOznam.pdf (2190 kB) - 31.03.2015 16:28:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.06.2015
Datum nabytí právní moci: 28.07.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PHA970_zjistovaci.pdf (2767 kB) - 25.06.2015 13:58:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Vzhledem k velikosti oznámení není zveřejněna fotodokumentace stávajícího stavu a výkresy půdorysů jednotlivých podlaží.