Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA917
Název záměru: Bytový areál Panorama Kyje, objekty K, L, M, N, O, Praha 14, k. ú. Kyje
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 28.08.2014 15:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EKOSPOL a.s., Dukelských hrdinů 19, 170 00 Praha 7
IČ oznamovatele: 63999854
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.05.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 16.06.2014
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: PHA917_oznameni.zip (33726 kB) - 27.05.2014 15:34:09
Informace o oznámení: PHA917_infOznam.PDF (301 kB) - 27.05.2014 15:34:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.08.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PHA917_zjistovaci.PDF (2439 kB) - 28.08.2014 15:32:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA917_infZjistovaci.PDF (116 kB) - 28.08.2014 15:32:52
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 14
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: