Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP273
Název záměru: Rekreační park U Čeňku
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.2;II/10.6;II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaDolní Počernice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHorní Počernice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHostavice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKyje
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaČerný Most
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 08.09.2009 13:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hlavní město Praha, Odbor městského investora
IČ oznamovatele: 26758334
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: MZP273_oznameni.pdf (4296 kB) - 14.07.2009 12:14:38
Informace o oznámení: MZP273_infOznam.pdf (106 kB) - 16.07.2009 07:38:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP273_zjistovaci.pdf (88 kB) - 08.09.2009 12:51:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: