Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1272
Název záměru: Skladový areál D1 E34
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovOstředekBělčice u Ostředka
Středočeský krajBenešovOstředekOstředek
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.10.2019 10:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Palladio Progetti, s.r.o
IČ oznamovatele: 63987252
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: STC1272_oznameni.zip (1525 kB) - 23.06.2010 13:36:56
Informace o oznámení: STC1272_infOznam.doc (64 kB) - 07.07.2010 15:12:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.08.2010
Závěry zjišťovacího řízení: STC1272_zjistovaci.doc (124 kB) - 05.08.2010 08:03:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Král Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1272_dokumentace.zip (19262 kB) - 16.02.2011 10:06:21
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1272_infDokumentace.doc (64 kB) - 16.02.2011 10:07:18
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1272_posudek.zip (2802 kB) - 14.07.2011 08:39:04
Informace o posudku: STC1272_infPosudek.doc (84 kB) - 15.07.2011 08:40:51
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
11.08.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1272_inf1VP.pdf (90 kB) - 15.08.2011 10:59:59
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1272_zapis1VP.doc (397 kB) - 24.08.2011 13:55:26
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1272_zaveryStan.zip (824 kB) - 16.10.2019 10:32:08
Prodloužení stanoviska: STC1272_prodlouzeniStan.doc (87 kB) - 17.01.2019 14:07:08
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: