Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA793
Název záměru: Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia - Libuš
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKunratice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLibuš
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaPísnice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 19.02.2016 09:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Saparia a.s.
IČ oznamovatele: 26117649
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.10.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: PHA793_oznameni.zip (5470 kB) - 20.10.2011 13:13:11
Informace o oznámení: PHA793_infOznam.pdf (376 kB) - 20.10.2011 13:13:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.03.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PHA793_zjistovaci.PDF (1970 kB) - 06.03.2012 07:06:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Král Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.10.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 15.11.2013
Text dokumentace: PHA793_dokumentace.zip (77249 kB) - 16.10.2013 17:26:21
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA793_infDokumentace.PDF (304 kB) - 16.10.2013 17:26:21
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obst Petr RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
24.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 23.04.2014
Text posudku: PHA793_posudek.pdf (8112 kB) - 24.03.2014 14:30:25
Informace o posudku: PHA793_infPosudek.pdf (392 kB) - 24.03.2014 14:30:25
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
16.04.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA793_inf1VP.pdf (867 kB) - 16.04.2014 09:10:55
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA793_zapis1VP.pdf (4409 kB) - 01.09.2014 14:15:49
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA793_zaveryStan.zip (2217 kB) - 19.02.2016 09:04:42
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: