Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA808
Název záměru: Stavba č. 3127, „TV Běchovice, etapa 0011, Protipovodňová opatření“
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA808_duvodyUkonceni.doc (59 kB) - 20.02.2018 10:00:45
Zařazení: II/1.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBěchovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 20.02.2018 10:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Magistrát hl. m. Prahy, odbor městského investora, Vyšehradská 2075, 1800 Praha
IČ oznamovatele: 00064581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.02.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: PHA808_oznameni.zip (133264 kB) - 28.02.2012 16:36:45
Informace o oznámení: PHA808_infOznam.pdf (82 kB) - 28.02.2012 15:05:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PHA808_zjistovaci.PDF (1783 kB) - 19.04.2012 07:46:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA808_infZjistovaci.PDF (127 kB) - 19.04.2012 07:46:47
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: